OSL utvider og øker kapasiteten

Dagens terminal ble åpnet i 1998 og var bygget for å håndtere en trafikk på 17 millioner passasjerer i året. Veksten i flytrafikken har ført til at Oslo Lufthavn har måttet gjennomføre flere tiltak for å øke passasjerkapasiteten. Siste utbygging var i 2009 da Terminalen ble utvidet østover. Les mer.