Informasjon om adgangskort, skjema og frister

For adgangskontroll på byggeplassen benyttes HMS-ID kort for bygge- og anleggsnæringen i Norge. Kortet skal kunne benyttes for berøringsfri lesing. Arbeidstaker må ha gyldig HMS ID-kort ved frammøte på byggeplass. Nærmere bestemmelser om utstedelse av HMS-ID kort finnes på Arbeidstilsynets hjemmeside.

For adgang til lufthavnens sikkerhetskontrollerte område kreves i tillegg ID kort utstedt av OSL. Kortene utstedes på grunnlag av søknad, bakgrunnssjekk og bestått kurspakke.
Bakgrunnssjekk utføres av Luftfartstilsynet på grunnlag av innsendt dokumentasjon. Dokumentene som skal foreligge er uttømmende politiattest (UPA), dokumentert utdannelses og ansettelsesforhold siste 5 år samt gyldig legitimasjon (pass, nasjonalt ID bevis eller norsk førerkort).

Arbeider må planlegges i så god tid at ID kort kan innhentes i tide. Utstedelse av UPA foretas av Politiet på arbeidstakerens bosted. Ved stor arbeidsmengde kan dette ta flere uker. Sikkerhetskurs blir ikke gitt før bakgrunnssjekk er godkjent.
Nærmere informasjon og søknadsskjemaer finnes på Luftfartstilsynets hjemmeside. Beskrivelse av søkeprosessen framgår av Prosedyre om ID – kort og kurspåmelding.